Medlemsvillkor

Senast uppdaterade 2018-05-25

MEDLEMSVILLKORENS OMFATTNING

Dessa allmänna villkor gäller mellan Mobajl AB, org nr: 556660-5548 (”Mobajl”) och dess medlemmar (”Medlemmen”) som är registrerad användare av tjänsten som Mobajl tillhandahåller på webbplatsen MrDeal.com (”Tjänsten”). Plattformen MrDeal.com och varumärket MrDeal ägs av Mobajl. Mobajl är dotterbolag till Say Group AB och ingår i dess koncern (”Koncernen”).

TJÄNSTEN

Tjänsten innebär att Medlemmen erhåller erbjudanden och rabattkoder för varor och tjänster från MrDeals samarbetspartners och de nätbutiker som återfinns på MrDeals plattformar. För att Medlemmens ska kunna ta del av erbjudanden och rabattkoder krävs att Medlemmen klickar på länkar till MrDeals partners på MrDeals plattformar och genomför köpet hos nätbutiken utan att besöka andra sajter eller mailutskick däremellan. Medlemmen kan inte genomföra köpet i nätbutikens app. MrDeal garanterar inte att alla erbjudanden och rabattkoder som ligger på MrDeals plattformar är aktiva och i bruk. När Medlemmen klickar på ett erbjudande och länkas vidare till nätbutiken kan nätbutken komma att placera och läsa cookies eller använda så kallade web beacons för att samla in information om Medlemmen. Detta står utanför MrDeals kontroll.

Dessa Medlemsvillkor gäller för bruk av tjänster från MrDeal under domänen mrdeal.com, och relaterade sidor som MrDeal väljer att använda för sina tjänster. Användning av MrDeals tjänster förutsätter att Medlemmen accepterar dessa Medlemsvillkor. Medlemmen accepterar dessa Medlemsvillkor i samband med att Medlemmen skapar ett konto på MrDeals webbplats eller via olika kampanjer som MrDeal och dess samarbetspartners genomför. Vidare samtycker Medlemmen till dessa Medlemsvillkor när Medlemmen använder MrDeals tjänster.

Tjänsten kan endast användas av fysiska personer. Det är endast tillåtet att inneha ett konto på MrDeal. Detta gäller även om Medlemmens konto har stängts ned på då MrDeal förbehåller sig rätten att stänga ner konton exempelvis på grund av missbruk.

BUTIKER

MrDeal ansvarar inte för innehåll, produkter, tjänster, rabattkoder och kampanjer eller information som lämnas av dessa butiker. Medlemmen ingår avtal med anslutna butiker när Medlemmen utnyttjar MrDeals Tjänst.

SMS-UTSKICK

På MrDeals plattformar erbjuds Medlemmarna att skicka SMS. Alla Medlemmar delar på maximalt 50 st SMS per timme. För att kunna skicka SMS måste Medlemmen registrera ett medlemskap på MrDeal. Medlemmen kan endast skicka SMS på detta sätt genom MrDeals Tjänst. Lämnas felaktiga uppgifter av Medlemmen vid registreringen är rätten till att skicka SMS förverkad. MrDeal kommer noggrant att kontrollera samtliga Medlemmar och förbehåller sig rätten och att radera Medlemmar som angivit falska uppgifter. MrDeal förbehåller sig rätten att kräva ersättning för SMS som skickats på ett otillåtet sätt, t ex genom att falska uppgifter används vid nyttjandet av tjänsten. Registrering av annan persons mobilnummer kommer att beivras. MrDeal får inte användas för att skicka spam, reklam, hot eller annat som är olagligt eller som kan uppfattas som stötande av mottagaren. Alla SMS på MrDeal loggas och kan spåras vid eventuellt missbruk av tjänsten. MrDeal kan aldrig garantera att SMS:en kommer fram till mottagaren, att sajten alltid är tillgänglig eller att SMS alltid kommer att kunna skickas.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Ett medlemskap på MrDeal gäller tills vidare. Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap hos MrDeal genom att själv säga upp medlemskapet genom att kontakta vår kundservice på kundservice@mobajl.com. När medlemskapet avslutas hos MrDeal raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa Medlemsvillkor.

MOBAJL AB

MrDeal är ett helägt varumärke hos Mobajl som samarbetar med övriga bolag inom Koncernen. Uppgifter som Medlemmen direkt eller indirekt lämnar genom att använda MrDeal eller någon av Mobajls andra tjänster kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom Koncernen för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering för dig. Cookies används bl.a. för information om Medlemmens användning av Koncernens digitala tjänster.

Samtycket som är lämnat till Mobajl är giltigt till dess att Medlemmen själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas under en tid. Medlemmens har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke och be om att bli borttagen från Mobajls databas.

PERSONUPPGIFTER

Mobajl är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Medlemmen delar med Mobajl på MrDeal.com. Mobajl vidtar en säker behandling för Medlemmens personuppgifter och ansvarar i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning.

Mobajl behandlar personuppgifter om Medlemmen för att kunna genomföra den Tjänst som MrDeal erbjuder, för att förbättra Medlemmens användarupplevelse samt utveckla de Tjänster Mobajl erbjuder. Mobajl behandlar Medlemmens personuppgifter även för andra ändamål, vilka återfinns nedan i dessa Medlemsvillkor samt i Mobajls Integritetspolicy.

Som medlem på MrDeal samtycker Medlemmen till att Medlemmens personuppgifter så som namn, adress, persondata, e-postadress, IP-nummer, intressen och mobiltelefonnummer m.m.) lagras och används av Mobajl för digitala tjänster, marknadsföring via bl.a. e-postutskick, sms-utskick, telefon samt postala utskick, samt för statistik-, bokförings- och analysändamål däribland profilering och segmentering. Använder Medlemmen MrDeals SMS-tjänst så samtycker Medlemmen till att MrDeal loggar alla utgående SMS som Medlemmen skickar samt vilka mottagare Medlemmen skickar till.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

MrDeal och Mobajl håller register över sina medlemmar som har registrerat sig hos MrDeal eller hos någon av Mobajls andra tjänster. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, e-postadresser, personnummer, postadress, telefonnummer, ip-nummer, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering, samt uppgifter baserade på användning av MrDeal och Mobajls andra tjänster.

Uppgifterna används för marknadsföring och som underlag för statistik, profilering och segmentering. Uppgifterna kan också ligga till grund för att MrDeal, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser, erbjudanden och för registervård.

MrDeals registrerade medlemmar samtycker till att marknadsföring kan ske via e-post, SMS, telefon, post samt andra digitala medier. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Alla medlemmar har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, begära rättelse eller radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Dessutom kan medlemmen en gång om året kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag från Mobajl. Medlemmarna har också rätt att spärra sina uppgifter mot marknadsföring. Detta kan göras varje gång medlemmen mottar marknadsföring från MrDeal eller övriga Koncernen.

Medlemmens personuppgifter sparas under den tid man är medlem hos MrDeal eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess att medlemmen själv säger upp det. Samtycket upphör inte om tjänsten inte nyttjas och är heller inte beroende av eventuell användning av tjänsten.

Mobajl samlar in och behandlar Medlemmens personuppgifter:

 • För att kunna erbjuda relevanta erbjudanden och rabattkoder från våra partners och från Koncernen.
 • För att kunna fullfölja våra rättsliga- och bokföringsmässiga regler som företag.
 • För att kunna hantera kundserviceärenden åt Medlemmen.
 • För att kunna hantera Medlemmens deltagande i tävlingar och kampanjer.
 • För att kunna förhindra missbruk av Tjänsten och för att kunna utreda brott.
 • För att kunna hantera Medlemmens medlemskap och för att kunna hålla Medlemmens personliga medlemssida aktuell.
 • För att kunna hantera att Medlemmens kan skicka SMS från plattformen.
 • För att kunna uppdatera Medlemmens uppgifter hos Mobajls samarbetspartners (registervård).
 • För att kunna upprätthålla en god kund- och registervård. Uppgifter kan också komma att användas för att inhämta ytterligare uppgifter om Medlemmen från olika register för att upprätthålla nämnda kund- och registervård.

COOKIES

Mobajls tjänster använder cookies för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbsida och som sparas i Medlemmens webbläsare. På Tjänsten används följande cookies:

 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på Medlemmens dator tills denne tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som sätts av en tredjeparts webbplats. Hos Tjänsten används dessa i första hand för att spåra köp Medlemmen gör på butiker, och analytiska data genom exempelvis Google Analytics).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i Medlemmens enhet på ett sätt som liknar cookies).

Cookies används främst för att optimera användningen av Tjänsten och för övergripande analytisk information avseende Medlemmens användning av tjänsten och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Läs mer om cookies specifikt i Mobajls Cookie Policy.

ÄNDRING AV MEDLEMSVILLKOR

Eftersom Mobajl ständigt arbetar med förbättringar av Tjänsten kan dessa villkor komma att ändras. I sådant fall accepterar Medlemmen att Mobajl inte behöver inhämta något föregående godkännande från Medlemmen för att införliva dessa förändringar. Det är Medlemmen ansvar att vara uppdaterad från tid till annan kring de gällande villkoren. Vid ändringar som är av väsentlig betydelse för Medlemmen kommer Mobajl innan ändringar börjar gälla informera om dessa, antingen genom e-post eller nästa gång Medlemmen loggar in på Tjänsten.

KONTAKTUPPGIFTER

Vid frågor om medlemskap, kontakta gärna Mobajl genom kundservice@mobajl.com.

TVISTER

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. Eventuella tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras vid allmän domstol där Göteborgs Tingsrätt ska vara första instans.